En fotokurs på distans

Jag har ofta fått frågan om att hålla fotokurser på nybörjarnivå. Det har varit förfrågningar från privatpersoner, grupper, föreningar och studieförbund.
I början tackade jag alltid nej eftersom jag inte kände mig redo. Själva undervisningen i sig är jag alltid redo för men det handlade mer om hur jag skulle lägga upp en kurs. Exempelvis vilka ämnen och i vilken ordning jag skulle hålla de olika lektionerna.
Nu har tanken landat så pass att jag känner mig redo. Allt eftersom så har jag börjat planera lektioner med olika teman.

Mailkurs

Jag har velat fram och tillbaka mellan vilka sätt jag vill lära ut och gjorde en liten enkät via google för att kolla intresset för de olika varianterna att lära ut.
Till slut tog jag beslutet att göra utbildningen på distans och genom nyhetsbrev skapat på paloma.se som sedan går ut via mail. Tanken är att jag varannan vecka, ska skicka ut ett nyhetsbrev som innehåller information, länkar till instruktionsvideos jag gjort på youtube, artiklar i ämnet och slutligen en uppgift att sända in.

Uppgiften kommer jag sedan att ge feedback på. Det handlar inte om någon bedömning eller något betyg utan enbart kommentarer om hur man kan göra det bättre, annorlunda och givetvis vad som är bra.

Kursen

Första lektionen kommer att börja på grundnivå genom att lära känna sin kamera. Det handlar om att lära sig vad olika termer betyder och framförallt vad de olika inställningarna innebär.
Att förstå innebörden av olika exponeringslängder, hur bländare och slutare funkar, likväl som ISO-värde och ljusmätning är en förutsättning för att komma vidare i kursen.
För att man ska kunna utveckla sitt fotointresse djupare så handlar det om att fotografera väldigt mycket. Därför kommer kursen också att uppmuntra till det genom olika typer av övningar. Att experimentera med olika inställningar och testa sig fram är viktigt. Ibland är det ju så att det är den gången man gjorde fel som var vad som krävdes för att lära sig göra rätt.
Eftersom det är utvecklande att kolla andras fotografier så kommer vi även ha ett elev-galleri online.

Kostnad

Det bästa är att jag har lyckats fått sponsorer till kursen så jag behöver inte ta betalt av deltagarna. Däremot vill jag ju att det ska bli bra och att de som går gör det av rätt anledning och att de sedan ska kunna rekommendera mig för andra. Därför kommer jag att göra så att man måste lämna in uppgiften från nyhetsbrevet för att få fortsätta kursen. Om den inte utförs, utan anledning, så kommer jag avregistrera den personen. På det sättet hoppas jag få deltagare som verkligen brinner för fotograferande och vill lära sig allt.
Fortsättningskurserna är också redan planerade, min plan är att man efter grundkursen ska kunna välja inriktning. De olika fortsättningskurserna är inom porträtt, djur, sport, natur och stilleben. Kanske har jag missat något ämne men det hinner jag i såna fall fundera över under grundkursens gång.